TIDMAFAGR 
 
 
  08:00 Lontoo, 10:00 Helsinki, 29 huhtikuuta 2021 - Afarak Group Oyj 
("Afarak" tai "Yhtiö") (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR) 
 
  Tuotantoraportti Q1 2021 
 
  Afarak Groupin kokonaistuotanto väheni 50,6 prosenttia vuoden 2021 
ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 
 
 
 
 
 
                  Q1/2021 Q1/2020 Muutos  2020 
 
 Konsernin tuotanto      mt  37,728  76,405 -50,6 % 214,775 
     Kaivostoiminta    mt  31,384  59,950 -47,7 % 184,779 
     Jalostustoiminta   mt   6,344  16,456 -61,4 %  29,997 
 Erikoismetalliseostuotanto  mt  25,838  27,168  -4,9%  89,715 
     Kaivostoiminta    mt  19,494  19,105   2,0%  73,306 
     Jalostustoiminta   mt   6,344  8,063  -21,3%  16,409 
 Rautametalliseostuotanto   mt  11,890  49,237  -75,9% 125,060 
     Kaivostoiminta    mt  11,890  40,844  -70,9% 111,472 
     Jalostustoiminta   mt     0  8,393 -100,0%  13,588 
 
 
 
  Kaivostoiminta 
 
 
  -- Afarakin kaivostoiminta väheni 47,7 prosenttia vuoden 2021 
   ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden 
   vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 
 
  -- Vähentynyt kaivostoiminta Etelä-Afrikan kaivoksilla johti 
   merkittävästi pienempiin kaivostoiminnan 
   tuotantomääriin alhaisista markkinahinnoista ja heikosta 
   kysynnästä johtuen. 
 
  -- Kaivostoiminta Turkin kaivoksilla oli samalla tasolla kuin edellisen 
   vuoden vastaavalla jaksolla kasvaen hivenen 2%. 
 
 
  Jalostustoiminta 
 
 
  -- Jalostustoiminnan tuotantomäärät vähenivät 75,9% 
   ensimmäisen neljänneksen aikana edellisen vuoden vastaavaan 
   ajanjaksoon verrattuna. 
 
  -- Matalahiilisen ferrokromin heikko kysyntä vuoden 2020 aikana alkoi 
   parantua vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana. Kuitenkin 
   tuotanto oli edelleen alhaisempaa verrattuna edelliseen vuoteen EWW:n 
   laitoksella Saksassa. 
 
  -- Rautametalliseossegmentin raportoitu tuotanto jalostustoiminnan osalta 
   2020 Mogalen laitoksella uudelleen luokiteltiin lopetetuksi toiminnoksi 
   vuoden 2020 aikana. 
 
 
  Helsinki, huhtikuu 29, 2021 
 
  AFARAK GROUP Oyj 
 
  Hallitus 
 
  Lisätietoja: 
 
  Afarak Group Oyj 
 
  Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=f4XAtHaUz9Iidx-_4AdZ6GpQHP1lwhsYO6eUoKmdlpcDDFTOy3IBBns9ySzV9G4LtqvzjMKEesxjMEvCXOGqSXH6h4ufyylpMAhoXB1jTA0o5qJEEXdQk8-InS4RWLxtymRBv5h5_Qd0-RgYXMrOYmENFslMU03EB_SvW2LZ3W1Iz-HdyaBWxq2tYS8iaXzmIDJAbomT__clWx_6nUGI1qKhDwBSeonMUk-n7sjNyrftYMHla_KiL9u9Addk-BRfESLyuBcJtGy4IVDOCDYOH0fd90Ie1xM_ztMB_r7aSyI= 
guy.konsbruck@afarak.com 
 
  Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat 
tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla: 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1DKTTSVltoZ53jPkx-FdhHmdFq__D3iks1GvYNqwYRd3PzCktouFTLMzieb4WgULhlQXnyvoiqk2belbGfOvnz_iehS9wtYzG1rJS9Hka8mXGlLoCl0979AH7xO9jJuUBC8Diu_aroWyPHDwKGanpn7Rt9uNVZ91Gf_8WiAT7o3bZd9DX_F6S7-kt6K_pYRrHYGLs4n7cctEWIq8JUCcqZEY8gxA3FmG9W9wQcnafBI= 
www.afarak.com. 
 
  Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee 
kestävää kasvua. Yhtiöllä on 
erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja 
rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on 
listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä 
(AFRK). 
 
  Jakelu: 
 
  NASDAQ Helsinki 
 
  Lontoon pörssi 
 
  Keskeiset tiedotusvälineet 
 
  https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1DKTTSVltoZ53jPkx-FdhGYvYhQD7jDBdsf1HvoY8Dfk8dlRNAKCeg31SI1Td8RKezthwoWaDVYt8mQkbfQ1xqeywN1GuwCnegjbJPQ7XfH7NbckZJEIkS0sG3pgF6nbE3M3GcMeeuxky6ugAlztKMMPfiSv3t2C5Bk5xKTiK0_eNNFGy0u44nwzmAycGrYGXgO6Oaf8AThqgsv_GUeiH8Jo_z43h14H4lxsufsaLn0= 
www.afarak.com 
 
  Liite 
 
 
  -- Afarak_Production report_2021_Q1_FIN 
   https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/03dc92ff-c648-4a20-958a-c19484733c29 
 
 
 
 
 
 
 

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2021 03:14 ET (07:14 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.
Afarak (LSE:AFRK)
Historical Stock Chart
From Aug 2021 to Sep 2021 Click Here for more Afarak Charts.
Afarak (LSE:AFRK)
Historical Stock Chart
From Sep 2020 to Sep 2021 Click Here for more Afarak Charts.